Rok 2022 očima StartupJobs: o práci ve startupu projevil zájem rekordní počet uchazečů | StartupJobs.cz